Phía trước là bầu trời!

#MINIpost

Hello, bạn đang bắt đầu tháng 10 như thế nào?

Có lẽ trong tất cả những bài blog mình đã viết đến thời điểm này, thì đây là bài viết ngẫu nhiên, không cần nắn nót, chỉnh sửa gì cả. Chỉ là cảm xúc nhất thời, và mình muốn viết một điều gì đấy vào hôm nay, một ngày đầu tháng 10.

Hôm qua, mình có nói với bạn mình một câu là: “Phía trước là bầu trời”, mà không hiểu sao tự dưng đến giờ nó cứ hiện ra trong đầu mình. Vì thế mình quyết định sẽ dùng câu nói này cho tháng 10. Đây là một câu nói cổ vũ – bản quyền của Trang với ý nghĩa “cố lên vì phía trước những điều tốt đẹp đang đợi bạn”. 🙂

Tháng này, mình có rất nhiều kế hoạch, mục tiêu vì thế cũng có nhiều áp lực, nhưng vì “phía trước là bầu trời” nên mình nhất định sẽ cố gắng để vượt qua và hoàn thành. Nếu bạn cũng đang có những mục tiêu trong tháng 10 thì cũng hãy cố lên, vì bạn có mình cùng đồng hành.

Dù là người luôn thích làm việc có kế hoạch, dành thời gian để chăm chút đầu tư cẩn thận cho bất kì điều gì bản thân muốn thực hiện, bao gồm cả việc hoàn thành những bài viết của trang Blog cá nhân này, nhưng kể ra thỉnh thoảng viết vài dòng ngẫu hứng như hôm nay cảm giác cũng thật thích. Mình sẽ chăm chỉ để có nhiều bài Blog ý nghĩa hơn trong tháng 10.

Have a beautiful day and See you in my next posts nhé!!!   

Thank you.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s